Korenine / Origin / Herkunft

©  korenine.si  

Korenine

 

Konferenca

 

Novice

 

Zborniki

 

O nas

 

Povezave

  Podpora   Korenine
  Origin   Conference   News   Proceedings   About us   Links   Donations  

OŽIVITEV ZANIMANJA ZA IZVOR SLOVENCEV

 

Nekdaj je pater Ivan Tomažič, ustanovitelj visokošolskega doma Korotan na Dunaju, poslušal predavanje prof. dr. Milka Kosa o prihodu Slovanov na alpsko območje. Čudil se je, kako zelo podrobno opisuje prof. Kos prodiranje prednikov Slovencev po dolini Drave brez kakršnih koli dokazov. To mu je dalo misliti, da je takrat veljavna zgodovina tega obdobja verjetno izmišljena in je začel iskati resnico o tem. Ob svojem rednem delu in gradnji ter vodenju visokošolskega doma se tem vprašanjem takrat ni mogel dovolj posvetiti. Ko je prišel v začetku sedemdesetih let na Dunaj študirat J. Šavli, ki je že doma raziskoval slovenska imena na alpskem področju, sta se o teh vprašanjih veliko pogovarjala in leta 1981 objavila v Glasu Korotana vsak svoj prispevek. I. Tomažič je objavil ustanovitev Sklada za pospeševanje raziskovanja in uveljavitve slovenske zgodovine (po podelitvi nagrad preusmerjen v izdajanje knjig) in v utemeljitvi sklada podal vse vprašljive vidike tedanjega zgodovinopisja o dogajanjih na slovenskih ozemljih v 5. in 6. stol. ter nakazal, kakšne bi bile verjetno prave ugotovitve. Šavliju pa je objavil spisa o karantanskem klobuku in črnem panterju. Prispevki so odmevali doma in v inozemstvu. Leta 1982 sta v Glasu Korotana objavila: J. Šavli Lipa drevo življenja, kjer je opozoril na sovpadanje področij lipe in Vendov, I. Tomažič pa Misli o stari zgodovini Slovencev, kjer je podal zaokroženo zasnovo svojega pogleda na našo zgodovino, rdečo nit, ki jo nadaljuje še dandanes. Leta 1985 pa je v 10. številki Glasa Korotana objavil delo J. Šavlija Veneti naši daljni predniki?, ki je doživelo v Književnih listih časnika Delo negativno oceno, nakar so sledile burne polemike, v katerih je ves čas aktivno sodeloval tudi I. Tomažič. Ko je že kazalo, da ju bodo akademski znanstveniki potolkli, se je vključil še Matej Bor s svojim branjem venetskih napisov, nakar so se polemike nadaljevale še celo desetletje in bi se še, če jih časniki ne bi nehali objavljati. Po tistem je I. Tomažič izdal še dve številki Glasa Korotana, izdal je knjige Veneti naši davni predniki (ta knjiga je izšla v nemščini, slovenščini, italijanščini in angleščini, v pripravi je izdaja v ruščini); Novo sporočilo knjige Veneti naši davni predniki; Z Veneti v novi čas; Etruščani in Veneti; V nova slovenska obzorja z Veneti v Evropi 2000 in ob svoji osemdesetletnici je poklonil svojemu narodu knjigo Slovenci Kdo smo? Od kdaj in od kod izviramo? Pri nas in po Evropi je imel tudi številna predavanja o tej tematiki.

Nekatere objave Tomažiča, Šavlija in Bora:

 

Tomažič I.  Sklad za pospeševanje raziskovanja in uveljavitve slovenske zgodovine, Glas Korotana, 1981, 7, 1-6.

Šavli J. Karantanski klobuk najpristnejši slovenski simbol, Glas Korotana, 1981, 7, 7-37.

Šavli J. Črni panter - najstarejši karantanski grb, Glas Korotana, 1981, 7, 38-68.

Šavli J. Lipa drevo življenja, Glas Korotana, 1982, 8, 5-50.

Tomažič I. Misli o stari zgodovini Slovencev, Glas Korotana, 1982, 8, 57-61.

Šavli J. Veneti naši davni predniki? Glas Korotana, 1985, 10, 5-50.

Šavli J. Knežji kamen in njegova simbolika, Glas Korotana, 1986, 11, 4-51.

Bor M. Odkod ime Veneti? Glas Korotana, 1986, 11, 52-54.

Tomažič I. Oživeli Veneti, Glas Korotana, 1986, 11, 55-84.

Bor M. Negovske čelade, Glas Korotana, 1986, 11, 85-89.

Šavli J. Vojvodski stol, Glas Korotana, 1987, 12, 7-89.

Bor M., Šavli J., Tomažič I. Veneti naši davni predniki, Editiones Veneti, Vienna German Ed. 1988, Slovenian Ed. 1989, Italian Ed. 1991, English Ed. 1996, Russian Ed. in preparation.

Tomažič I. Novo sporočilo knjige Veneti naši davni predniki, Editiones Veneti, Ljubljana 1990.

Tomažič I. Z Veneti v novi čas, Editiones Veneti, Ljubljana 1990.

Šavli J. Slovenska država Karantanija, Založba Lipa, Koper; Editiones Veneti, Dunaj; Karantanija, Ljubljana, 1990.

Šavli J. Slovenska znamenja, Založba Humar, Gorica - Bilje 1994.

Etruščani in Veneti (Tomažič I., Ed.), Editiones Veneti, Wien 1995.

Tomažič I. Slovenci Kdo smo? Od kdaj in odkod izviramo? Editiones Veneti, Ljubljana 1999

V nova slovenska obzorja z Veneti v Evropi 2000 (Tomažič I. Ed.), Editiones Veneti, Ljubljana 2000.

 

Svoja dela o teh vprašanjih so objavili tudi drugi avtorji, npr.:

 

Verbovšek L. Komu (ni)smo tujci?, Jutro, Ljubljana 1995.

Pipan S. Simboli Slovencev, Založba Humar, Bilje 1996.

Žunkovič D.M., Verbovšek L. V senci zgodovine, Jutro, Ljubljana 1998.

Vuga L. Jantarska pot, Založništvo Humar, Bilje 2000.