Korenine / Origin / Herkunft

©  korenine.si  

Korenine

 

Konferenca

 

Novice

 

Zborniki

 

O nas

 

Povezave

  Podpora   Korenine
  Origin   Conference   News   Proceedings   About us   Links   Donations  

 

         
           
   

Zborniki

 

Proceedings

 
           
           
   

Številka 17  |  Številka 16

Številka 15  |  Številka 14  |  Številka 13

Številka 12  |  Številka 11  |  Številka 10

Številka 9  |  Številka 8  |  Številka 7

Številka 6  |  Številka 5  |  Številka 4

Številka 3  |  Številka 2  |  Številka 1

©  Zborniki so avtorsko zaščiteni.

 

Number 17  |  Number 16

Number 15  |  Number 14  |  Number 13

Number 12  |  Number 11  |  Number 10

Number 9  |  Number 8  |  Number 7

Number 6  |  Number 5  |  Number 4

Number 3  |  Number 2  |  Number 1

©  Proceedings are subject to copyright.

 
           
           
   

Naročila tiskanih zbornikov

 

Order printed Proceeding

 
           
           
   
Zaradi uskladitve številčenja med leti 2005 in 2012 nekatere zunanje povezave morda ne bodo delovale. Številko imenika ročno zmanjšajte za 1. Primer: korenine.si/zborniki/zbornik10/belchevsky_slavic_roots.pdf
... ročno spremenite v:  ...zbornik
09... in poskusite znova.
 
Because of reorganization of sequence of years among 2005 and 2012 some outer links may not work. Reduce number of folder manually; e.g.: korenine.si/zborniki/zbornik10/belchevsky_slavic_roots.pdf
... change manually to:  ...zbornik
09... and try again.
 
           
           
           
           
     

   
   

KORENINE SLOVENOV IN EVROPEJCEV

ZBORNIK
18. mednarodne konference

Lublana, 4. junija 2021

Št. 17
(2021)

ORIGIN OF SLOVENES AND EUROPEANS

PROCEEDINGS
of the 18th International Topical Conference

Lublana, June 4
th, 2021

 
           
           
           
           
   

Zbornik v PDF

Zbornik 17

Proceedings in PDF

 
           
           
           
   

Kazalo

 

Contents

 
           
   

Avtorji / Authors

Prispevki / Contriburions

Str./Pg.

Yuriy Myskiv

A New Methodology in Determining the Names of Celtic Tribes

7

Giancarlo T. Tomezzoli, Reinhardt S. Stein

The Pliska Inscription

32

Simon Prosen

Kosezi

41

Gina Pigozzo Bernardi

The Stele of Mountain Pore

61

Marko Hrovat

Dolence - svetovna vojna v antiki

66

Marko Hrovat

Kljosov vidik bitke pri Dolencah

87

Milenko Zailac

Principle of Duality and Symmetry Applied on the Etruscan Inscriptions Decipherment

97

Adelina Pahor

Glagolica in glagoljaši v slovenski Istri in na Slovenskem

123

Reinhardt S. Stein, Giancarlo T. Tomezzoli

The Inscription Nr. 6858 from Kjolmen (Bulgaria)

151

Marko Hrovat

Homo sapiens v soju resnice

161

 
           
           
     

Korenine

   
           
           
           
     

   
   

KORENINE SLOVENOV IN EVROPEJCEV

ZBORNIK
16. mednarodne konference
Lublana, 1. junija 2017

in

17. mednarodne konference
Lublana, 7. junija 2018

Št. 16
(2017)
(2018)

ORIGIN OF SLOVENES AND EUROPEANS

PROCEEDINGS
of the 16th International Topical Conference
Lublana, June 1
st, 2017

and

of the 17th International Topical Conference
Lublana, June 7
th, 2018

 
           
           
           
           
   

V pripravi

Zbornik 16

In progress

 
           
           
           
   

Kazalo

 

Contents

 
           
   

Avtorji / Authors

Prispevki / Contriburions

Str./Pg.

Piero Favero

Dawn of the Veneti: Myth and History of Origins

?

Mark Lublanski

The Mystery of the Word Sclaveni / Slavi

?

Mark Lublanski

The Formation of Slovenes and Slavs

?

Klavdij Kocjan

Kaj nam sporoča stela iz Novilare?

?

Reinhardt S. Stein, Giancarlo T. Tomezzoli

The Philistine Inscription 4.5 from Ashkelon (Israel)

?

Odyssey Belchevski

Proto Slavic: Pelasgo-Venetian origins of the Homeric Epics Language and Mythology, identified in Slavic Languages

?

Ivan Šalamon

Venetski bog Triglav in venetska boginja Reiti upodobljena na črtnem reliefu v kamnu na Svetih Gorah nad Sotlo

?

Ivan Šalamon

Venetski napisi na Svetih Gorah nad Sotlo

?

Igor Tureček

Phaistos Disc Content Presumption

?

 

2018

?

Mark Lublanski

The Etymology of the Word Janež (Pimpinella anisum)

?

Odyssey Belchevsky

Proto Slavic, Pelasgo-Venetian origins of the Homeric Epics - Language and Mythology, identified in Slavic Languages

?

Marko Hrovat

Etimologija besede ogen(j)

?

Anton Perdih, Petr Jandáček

Relativno število enakih glasov v številkah od 1 do 10 v raznih jezikovnih skupinah

?

 
           
           
     

Korenine

   
           
           
           
     

   
   

KORENINE SLOVENOV IN EVROPEJCEV

ZBORNIK
15. mednarodne konference

Lublana, 2. junija 2016

Št. 15
(2016)

ORIGIN OF SLOVENES AND EUROPEANS

PROCEEDINGS
of the 15th International Topical Conference

Lublana, June 2
nd, 2016

 
           
           
           
           
   

Zbornik v PDF

Zbornik 15

Proceedings in PDF

 
           
           
           
   

Kazalo

 

Contents

 
           
   

Avtorji / Authors

Prispevki / Contriburions

Str./Pg.

Mark Lublanski

Istok’s Cup – The Oldest Celtic Inscription

5

Mark Lublanski

Boundary Stone From Vercelli, Bilangual Latin – Celtic Inscription

18

Anton Perdih

Najnovejši podatki o preživetju človeštva

37

Mark Lublanski

The Tombstone of Commander Jan

41

Reinhardt S. Stein, Giancarlo T. Tomezzoli

The Inscription of Parvomai (Bulgaria)

58

Mark Lublanski

Lenia - Venetic Inscription Written in Latin Letters

64

Igor Tureček

Decipherment of Bernstorf Ambers Inscriptions

84

Mark Lublanski

The Etymology of the Word Jantar in all European Languages

95

 
           
           
     

Korenine

   
           
           
           
     

   
   

KORENINE SLOVENOV IN EVROPEJCEV

ZBORNIK
14. mednarodne konference

Lublana, 4. junija 2015

Št. 14
(2015)

ORIGIN OF SLOVENES AND EUROPEANS

PROCEEDINGS
of the 14th International Topical Conference

Lublana, June 4
th, 2015

 
           
           
           
           
   

Zbornik v PDF

Zbornik 14

Proceedings in PDF

 
           
           
           
   

Kazalo

 

Contents

 
           
   

Avtorji / Authors

Prispevki / Contriburions

Str./Pg.

Mark Lublanski

Ujik Inscription and Overview of the Raetic Language

5

Mark Lublanski

Pišta Inscription and Where did the Raeti Disappeared to?

25

Mark Lublanski

The RI Inscriptions and Their Relations to the Veneti

49

Petr Jandáček

SŁәŊ (Slon) was Apparently the Trans-Eurasian Word for Mammoth/Elephant

93

Mila Deacon

Wendish in Ancient Gaul

99

 
           
           
     

Korenine

   
           
           
           
     

   
   

KORENINE SLOVENSKEGA NARODA

ZBORNIK
dvanajste mednarodne konference
IZVOR EVROPEJCEV
Ljubljana, 5. junija 2014

Št. 13
(201
4)

ORIGIN OF THE SLOVENES

PROCEEDINGS
of the Twelfth International Topical Conference
ORIGIN OF EUROPEANS
Ljubljana, June 5th 201
4

 
           
           
           
           
   

Zbornik v PDF

Zbornik 13

Proceedings in PDF

 
           
           
           
   

Kazalo

 

Contents

 
           
   

Avtorji / Authors

Prispevki / Contriburions

Str./Pg.

 

V spomin Ivanu Tomažiču 1919-2014

7

Duša Krnel Umek

Preučevanje Slovenskega Staroselstva Od Leta 1981 Do Leta 2000

9

Marjan Ivan Moškon

Kdo So Slovani?

21

Duša Krnel Umek

Slovenci – staroselci v delih iz 19. stoletja

28

Eric Tomas De Saint Maur

Najstarejši znani spomenik Slo-Venetskega jezika – Lex Salica

40

Eric Tomas De Saint Maur

Preprosti, znanstveno nezahtevni dokazi o staroselstvu Slovencev v Evropi

51

Marko Hrovat

Etimologija besed ruda, rudeča (barva), ruj, zarja, rujno, radič

66

Petr Jandaček

“Slon” in the Language of Mammoth Hunters

109

Eric Tomas De Saint Maur

Sorodnost starolatinskega in staroitalskih jezikov s slovenskim

119

Eric Tomas De Saint Maur

Objava o karantanskem knezu in svetniku sv. Domicijanu iz leta 1863

124

Davorin Žunkovič

Nekaj iz zgodovine jantarja (prevedel in dopolnil Eric Tomas De Saint-Maur)

129

Eric Tomas De Saint Maur

Pǽsoglavci: bajka ali resnica?

137

Duša Krnel Umek

Ob izidu zadnjega Zbornika konferenc Korenine slovenskega naroda

143

 
           
           
     

Korenine

   
           
           
     

 

   
     

 

   
   

KORENINE SLOVENSKEGA NARODA

ZBORNIK
enajste mednarodne konference
IZVOR EVROPEJCEV
Ljubljana, 31. maja 2013

Št. 12
(2013)

ORIGIN OF THE SLOVENES

PROCEEDINGS
of the Eleventh International Topical Conference
ORIGIN OF EUROPEANS
Ljubljana, May 31st 2013

 
           
           
           
           
   

Zbornik v PDF

Zbornik 12

Proceedings in PDF

 
           
           
           
   

Kazalo

 

Contents

 
           
 

 

Avtorji / Authors

Prispevki / Contriburions

Str./Pg.

 

V spomin Vinku Vodopivcu 1941-2013

7

Anton Perdih

Hierarhično grupiranje podatkov o pogostosti glasov v starih jezikih

9

Vinko Vodopivec

Zbir etruščanskih napisov, delitev, prevod in slovar

15

Vinko Vodopivec

Zbir umbrijskih napisov, delitev, prevod in slovar

48

Vinko Vodopivec

Razumevanje samnitskih napisov

78

Valery Osipov

The Reading of Etruscan Inscription TLE 89091

91

Zoran Siriški

The Origin of the Word Calendar

95

Giancarlo Tomezzoli, Pavel Serafimov

The Linear-A Inscriptions II.1, II.2 from the Palace of Knossos

105

Giancarlo Tomezzoli, Anatole Klyosov

DNA Genealogy and Linguistics. A new Migration / Lingustictic / settlement Paradigm for Ancient Europe

115

Marjan Ivan Moškon

O stari slovenščini

142

Andrej Šiško

Slovenci, Sloveni, slovenski in Slovenija v dveh starih kronikah panonskih Slovencev

159

Cyril A. Hromník

Slovenikam / Slovensko na brieždenĺ

180

Marko Hrovat

Etimologija besed trebiuti, črepinje, čreva, trebuh, cev, črv in červena (barva)

202

Eric Tomas de Saint Maur

Starorimski bog Mars, njegov prvoten pomen in vzdevki

244

Eric Tomas de Saint Maur

Sledovi Venetov v nekaterih današnjih obatlantskih, sredozemskih in črnomorskih jezikih

248

George Sotiroff

Feničani, Veničani, Heneti, Veneti in Vendi

266

George Sotiroff

Ali je obstajala avtohtona pisava v slovanski deželi pred časom Cirila in Metoda?

274

 
       

 

 
           
     

Korenine

   
     

 

   
           
           
     

   
   

KORENINE SLOVENSKEGA NARODA

ZBORNIK
desete mednarodne konference
IZVOR EVROPEJCEV
Ljubljana, 1. junija 2012

Št. 11
(2012)

ORIGIN OF THE SLOVENES

PROCEEDINGS
of the Tenth International Topical Conference
ORIGIN OF EUROPEANS
Ljubljana, June 1st 2012

 
           
           
           
           
   

Zbornik v PDF

Zbornik 11

Proceedings in PDF

 
           
           
           
   

Kazalo

 

Contents

 
           
   

Avtorji / Authors

Prispevki / Contriburions

Str./Pg.

Anton Perdih

Novi vidiki preteklosti

5

Vinko Vodopivec

Sestavljenost genetskih raziskav

15

Duša Krnel Umek

Znanje o staroselcih – Slovencih v 20. stoletju

71

Paulus Annonymus

Historical and Geographical Distribution of Slavic Hydronyms

79

Pavel Serafimov,
Giancarlo Tomezzoli

New Reading of the Linear a Inscription on the Golden Pin CR-ZF-1 from Crete

83

Igor Tureček

Bronze Age Inscriptions in the Ambers of Bernstorf

91

Vinko Vodopivec

Primerjave obravnav napisa Perugia

99

Vinko Vodopivec

Primerjava razumevanj napisa z Lemnosa

145

Eric Tomas de Saint-Maur

Helmut Schröcke – Sclavi , Veneti, Vinedi, Vandali

161

Vinko Vodopivec

Čaščenje rodnosti

193

Vinko Vodopivec

Mejniki

201

Vinko Vodopivec

Primerjava razumevanj napisa iz Palestrine

206

Vinko Vodopivec

Severno oskijski napis

212

Vinko Vodopivec

Razumevanje etruščanskega napisa na kocki

217

Vinko Vodopivec

Razumevanje etruščanskega napisa na vrču

221

Vinko Vodopivec

Napis Caere

223

Joseph Škulj, Eric Tomas de Saint Maur, Vinko Vodopivec

Veneti v Kanadi davno pred Kolumbom

225

 
           
           
     

Korenine

   
           
           
           
     

   
   

KORENINE SLOVENSKEGA NARODA

ZBORNIK
devete mednarodne konference
IZVOR EVROPEJCEV
Ljubljana, 3. junija 2011

Št. 10
(2011)

ORIGIN OF THE SLOVENES

PROCEEDINGS
of the Nineth International Topical Conference
ORIGIN OF EUROPEANS
Ljubljana, June 3rd 2011

 
           
           
           
           
   

Prispevki v PDF

Zbornik 10

Contributions in PDF

 
           
           
           
   

Kazalo

 

Contents

 
           
   

Avtorji / Authors

Prispevki / Contriburions

Str./Pg.

Eric Tomas de Saint-Maur

Prastara Vinedska-Slovenska narodna in državna znamenja

9

Anton Perdih

Linguistic Analysis Based on the Frequency of Sound Pairs and Triplets

27

Vinko Vodopivec

Jezikovne primerjave črk, dvojčkov in trojčkov

49

Giancarlo Tomezzoli,
Joseph Kreutz

The Linguistic Position of the Tocharian

67

Vinko Vodopivec

Zbir mesapskih napisov, delitev, prevod in slovar

87

Vinko Vodopivec

Sistem razbiranja starih napisov

131

Marjan Ivan Moškon

Sloveni

151

Vinko Vodopivec

Primerjava obravnav novilara stele

159

Vinko Vodopivec

Primerjava razumevanj mesapskih napisov

179

Eric Tomas de Saint-Maur

Predstavitev knjigice Thomasa Jaritza

193

Marjan Ivan Moškon

O jeziku staroselcev

193

Pavel Serafimov,
Giancarlo Tomezzoli

Evidence for Early Slavic Presence in Minoan Crete

219

 
           
           
     

Korenine

   
           
           
           
     

   
   

KORENINE SLOVENSKEGA NARODA

ZBORNIK
osme mednarodne konference
IZVOR EVROPEJCEV
Ljubljana, 4. - 5. junija 2010

Št. 9
(2010)

ORIGIN OF THE SLOVENES

PROCEEDINGS
of the Eighth International Topical Conference
ORIGIN OF EUROPEANS
Ljubljana, June 4th - 5th 2010

 
           
           
           
           
   

Prispevki v PDF

Zbornik 9

Contributions in PDF

 
           
           
           
   

Kazalo

 

Contents

 
           
   

Avtorji / Authors

Prispevki / Contriburions

Str./Pg.

Odyssey Belchevsky

Proto Slavic Roots of the European Languages were analyzed and confirmed with a new Methodology/Principles of Conceptual linguistics and their Nature-Based Evolution
(Korenine evropskih jezikov so analizirane in potrjene z novo metodologijo)

7

Marjeta Manfreda Vakar, Darko Vrečko

Slovenija v DNK bazenu Sveta
(Slovenia in the DNA Pool of the World)

29

Zoran Siriški

Latin Plant names as Superstructure on Indigenous ProtoSlavic Substrate
(Latinska imena rastlin kot nadgranja ljudskih praslovanskih imen)

52

Anton Perdih

Comparison of some Methods of estimation of Linguistic distances
(Primerjava nekaj metod za oceno jezikovne razdalje)

78

Pavel Serafimov,
Giancarlo Tomezzoli

Slavic Influences in the Ancient Gaul
(Slovanski vpliv v klasični Galiji)

87

Antonije Škokljev,
Slave Nikolovski

A Part of the History of Ancient Macedonia
(Del zgodovine stare Makedonije)

98

Vinko Vodopivec

Statistična primerjava črk in besed
(Statistics Comparison of Letters and Words)

107

Vinko Vodopivec

Stopnja narečnosti v venetskih, retijskih in starofrigijskih napisih
(Dialectality in Venetic, Rhaetic and Old Phrygian inscriptions)

123

Anton Perdih, Vinko Vodopivec

Posebni znaki v Starofrigijskih napisih
(Special Signs in Old Phrygian Inscriptions)

139

Vinko Vodopivec

Tajnost zapisovanja in njegovo razkrivanje
(Secret of Writing and its Deciphering)

153

Dusan Polansky

Antonin Horak – General Overview
(Antonin Horak – splošni pregled)

175

Vinko Vodopivec

Primerjava branj napisa na skrilu iz Kjolmena
(Comparison of Reading of Inscription on Slate from Kjolmen)

180

Dusan Polansky

Reading of Novilara Stele by Antonin Horak
(Stela Novilara in branje Antonina Horaka)

189

Vinko Vodopivec

Novo razumevanje napisa Tell el-Dab'a
(New Understanding of Tell el-Dab’a Inscription)

201

Vinko Vodopivec

Napisa na situlah iz Grada in Posočja ter na ploščici iz Gradiča - Popravek
(Inscriptions on Situlas from Grad and Posočje and on Plate from Gradič – Correction)

214

 
           
           
     

Korenine

   
           
           
           
     

   
   

KORENINE SLOVENSKEGA NARODA

ZBORNIK
sedme mednarodne konference
IZVOR EVROPEJCEV
Ljubljana, 5. - 6. junija 2009

Št. 8
(2009)

ORIGIN OF THE SLOVENES

PROCEEDINGS
of the Seventh International Topical Conference
ORIGIN OF EUROPEANS
Ljubljana, June 5th - 6th 2009

 
           
           
           
           
   

Prispevki v PDF

Zbornik 8

Contributions in PDF

 
           
           
           
   

Kazalo

 

Contents

 
           
   

Avtorji / Authors

Prispevki / Contriburions

Str./Pg.

Moreno Mitrović Invited paper

ONOMASTIC STRUCTURES
(Imenoslovne strukture)

7

Vinko Vodopivec

ZBIR STAROFRIGIJSKIH NAPISOV, DELITEV, PREVOD IN BESEDNJAK
(A Collection of Old Phrygian Inscriptions, division, Translation and Vocabulary)

31

Pavel Serafimov,
Anton Perdih

TRANSLATION OF THE LINEAR A TABLET HT 13 FROM CRETE
(Prevod besedila na tablici HT 13 s Krete, napisanega s pisavo Linear A)

58

Vinko Vodopivec

STAROFRIGIJSKI NAPISI PTERIJE NA KAMNIH
(Old Phrygian Inscriptions of Pterie on Stones)

74

Pavel Serafimov,
Giancarlo Tomezzoli

THE INSCRIPTION FROM TELL El-DAB’A
(Napis iz TEll El-DAB’A)

89

Vinko Vodopivec

NAJDALJŠI VENETSKI NAPIS
(The longest Venetic Inscription)

97

Giancarlo Tomezzoli, Pavel Serafimov, Vinko Vodopiv.

TWO NORICUM INSCRIPTIONS
(Noriška napisa)

119

Vinko Vodopivec

NAPISA NA SITULAH IZ GRADA IN POSOČJA TER NA PLOŠČICI IZ GRADIČA
(Inscriptions on Situlas from Grad and Posočje and on Plate from Gradič)

128

Vinko Vodopivec

NAPISI NA PTUJSKIH OLJENKAH
(Inscriptions on Oil Lamps from Ptuj)

141

Vinko Vodopivec

PRIMERJAVA BRANJ NAPISA NA PRSTANU IZ EZEROVA
(Comparison of reading of Inscription on golden ring from Ezerovo)

148

Vinko Vodopivec

RETIJSKI NAPISI NA SKALI V STEINBERGU
(Rhaetic Inscriptions on the Rock of Steinberg)

161

Andrej Rant

VENETSKI IZVOR PRIIMKOV NEKATERIH BENEŠKIH DOŽEV
(Venetic Origin of Surnames of some Venetian Doges)

178

Robert Petrič

KOREN GOR IN NJEGOVI SINONIMI V ALPSKEM SVETU
(Root »gor« and its Synonyms in Alpine Region)

185

Marjan Ivan Moškon

KDO S(M)O SlOVINCI
(Who (we) are Slovinci)

194

 
           
           
     

Korenine

   
           
           
           
     

   
   

KORENINE SLOVENSKEGA NARODA

ZBORNIK
šeste mednarodne konference
IZVOR EVROPEJCEV
Ljubljana, 6. - 7. junija 2008

Št. 7
(200
8)

ORIGIN OF THE SLOVENES

PROCEEDINGS
of the Sixth International Topical Conference
ORIGIN OF EUROPEANS
Ljubljana, June 6th - 7th 2008

 
           
           
           
           
   

Prispevki v PDF

Zbornik 7

Contributions in PDF

 
           
           
           
   

Kazalo

 

Contents

 
           
   

Avtorji / Authors

Prispevki / Contriburions

Str./Pg.

Joseph Skulj, Jagdish C. Sharda, Snejina Sonina, Ratnakar Narale

INDO-ARYAN AND SLAVIC LINGUISTIC AND GENETIC AFFINITIES PREDATE THE ORIGIN OF CEREAL FARMING
(Jezikovne in genetske sorodnosti med Indoarijci in Slovani izvirajo iz dobe pred kmetijstvom)

5

Anton Perdih, Giancarlo Tomezzoli, Vinko Vodopiv.

COMPARISON OF CONTEMPORARY AND ANCIENT LANGUAGES
(Primerjava sedanjih in nekdanjih jezikov)

40

Petr Jandáček, Anton Perdih

A NOVEL VIEW OF THE ORIGINS, DEVELOPMENT AND DIFFERENTIATION OF INDO-EUROPEANS
Drugačen pogled na izvor, razvoj in delitev Indo-Evropejcev

88

Pavel Serafimov

THE ORIGIN OF THE GLAGOLITIC ALPHABET
(Izvor glagolice)

99

Vinko Vodopivec

ZBIR RETIJSKIH NAPISOV, DELITEV, PREVOD IN BESEDNJAK
(A Collection of Rhaetic Inscriptions, Division, Translation and Vocabulary)

118

Vinko Vodopivec

RETIJSKI NAPIS PUSTERTAL
(Pustertal Rhaetic inscription)

137

Vinko Vodopivec

RETIJSKI NAPISI Magre
(Magre Rhaetic Inscriptions)

142

Vinko Vodopivec

NAPISI STARA SUŠICA IN VINTARJEVEC
(Inscriptions from Stara Sušica and Vintarjevec)

155

Anton Perdih

VENETSKI PAR ZNAKOV ·I·F
(Venetic signs pair ·I·F)

159

Robert Petrič

PREGLED CURTOVE KNJIGE THE MAKING OF THE SLAVS
REVIEW OF CURTA'S BOOK THE MAKING OF THE SLAVS

163
168

 
           
           
     

Korenine

   
           
           
           
     

   
   

KORENINE SLOVENSKEGA NARODA

ZBORNIK
pete mednarodne konference
IZVOR EVROPEJCEV
Ljubljana, 8. - 9. junija 2007

Št. 6
(200
7)

ORIGIN OF THE SLOVENES

PROCEEDINGS
of the Fifth International Topical Conference
ORIGIN OF EUROPEANS
Ljubljana, June 8th - 9th 200
7

 
           
           
           
           
   

Prispevki v PDF

Zbornik 6

Contributions in PDF

 
           
           
           
   

Kazalo

 

Contents

 
           
   

Avtorji / Authors

Prispevki / Contriburions

Str./Pg.

Mihael Budja

WHO ARE THE EUROPEANS?
Kdo smo Evropejci?

7

Joseph Skulj

Y-chromosome Frequencies and the Implications on the Theories Relating to the Origin and Settlement of Finno-Ugric, Proto -Hungarian and Slavic Populations
Pomen pogostosti kromosoma Y za teorije o izvoru in poselitvi ugrofinskih, pramadžarskih in slovanskih ljudstev

27

Tome Boshevski, Aristotel Tentov

TRACING THE SCRIPT AND THE LANGUAGE
OF THE ANCIENT MACEDONIANS

Ugotavljanje pisave in jezika antičnih Makedoncev

43

Robert Petrič

VENETSKA TEORIJA IN IZVOR SLOVENOV
Venetic theory and the origin of Sloveni

65

Marjan Ivan Moškon

IZZA KARPATOV?
From beyond the Carpathian Mountains?

86

Duša Krnel-Umek

STAROSELCI SEVERNEGA JADRANA
V OPISIH OD 16. DO 19. STOLETJA

Ancient settlers at the northern Adriatic
in the descriptions from the 16th to 19th century

91

Anton Perdih

BETACIZEM PO TOLMINSKO
Betacism in the Tolminski dialect

101

Pavel Serafimov

ETYMOLOGICAL ANALYSIS OF THRACIAN
TOPONYMS AND HYDRONYMS

Etimološka analiza trakijskih krajevnih in vodnih imen

134

Vinko Vodopivec

Nekaj galskih napisov
Some Gallic inscriptions

155

Pavel Serafimov

NEW READING OF THE THRACIAN INSCRIPTION ON THE GOLDEN RING FROM EZEROVO
Novo branje trakijskega napisa na zlatem uhanu z Ezerovega

176

M. Silvestri, Giancarlo Tomezzoli

Linguistic distances betwen Rhaetian, Venetic, Latin and Slovenian languages
Jezikovne razdalje med retijskim, venetskim, latinskim in slovenskim jezikom

184

Pavel Serafimov, Giancarlo Tomezzoli

The Stones of Newton (Scotland)
Newtonova kamna (Škotska)

191

Pavel Serafimov

TRANSLATION OF ETEOCRETAN EPIOI INSCRIPTION
Prevod eteokretskega napisa Epioi

199

Andrej Rant

SURNAMES IN SWANSEA AREA (WALES, GREAT BRITAIN) AND IN SLOVENIA
Priimki na področju mesta Swansea (Wales, Velika Britanija) in v Sloveniji

207

Anton Perdih

»UGROFINSKE MNOŽINSKE OBLIKE« V SLOVENŠČINI
“Finno-Ugrian plural forms” in Slovenian

213

Petr Jandáček

The Lord’s Prayer “Our Father” indicates Slovenes are West Slavs
Molitev “Oče naš” kaže, da so Slovenci zahodni Slovani

217

 

Naslovi avtorjev
Addresses of Authors

220

 
           
           
     

Korenine

   
           
           
           
     

   
   

KORENINE SLOVENSKEGA NARODA

ZBORNIK
četrte mednarodne konference
EVROPSKI STAROSELCI
Ljubljana, 9. - 10. junija 2006

Št. 5
(2006)

ORIGIN OF THE SLOVENES

PROCEEDINGS
of the Fourth International Topical Conference
ANCIENT INHABITANTS OF EUROPE
Ljubljana, June 9th - 10th 200
6

 
           
           
           
           
   

Prispevki v PDF

Zbornik 5

Contributions in PDF

 
           
           
           
   

Kazalo

 

Contents

 
           
   

Avtorji / Authors

Prispevki / Contriburions

Str./Pg.

Ivan Tomažič

STAROSELCI NORIKA
The ancient inhabitants of Noricum

5

Lucijan Vuga

KAREL OŠTIR V LUČI TEORIJE KONTINUITETE
Linguist Karel Oštir in the light of the Theory of Continuity

12

Joseph Skulj, Jagdish C. Sharda, Ratnakar Narale, Snejina Sonina

‘LEXICAL SELF–DATING’ EVIDENCE FOR A COMMON AGRO-PASTORAL ORIGIN OF SANSKRIT ‘GOPATI’, ‘GOSPATI’ AND SLAVIC ‘GOSPOD’, ‘GOSPODIN’ MEANING LORD/MASTER/GENTLEMAN MORE THAN 8,000 YEARS AGO
Datiranje na osnovi besedišč dokazuje, da imajo 'gopati', 'gospati' v sanskrtu in 'gospod', 'gospodin' v slovanskih jezikih skupen izvor v dobi pašništva pred več kot 8000 leti

40

Vinko Vodopivec

KELTI NA SLOVENSKEM, RESNICA ALI MIT?
Celts in Slovenia, truth or myth?

59

Pavel Serafimov

CELTO-SLAVIC SIMILARITIES
Podobnosti med galščino in slovanščinami

82

Vinko Vodopivec

NABOR VENETSKIH NAPISOV, DELITEV, PREVOD IN SLOVAR
Collection of Venetic inscriptions, division, translation, vocabulary

118

Feliks Srečo Smole

NEKAJ O VENETSKIH NAPISIH
On Venetic inscriptions

145

Anthony Ambrozic, Pavel Serafimov, Giancarlo Tomezzoli

THE VENETIC INSCRIPTION ES 120 ON THE CUP OF “SCOLO DI LOZZO”
Venetski napis ES 120 na čaši iz “Scolo di Lozzo”

164

Pavel Serafimov

STEINBERG INSCRIPTION
Napis z gore Steinberg

172

Alojz Kumar

ANALIZA IN RAZLAGA NAPISOV NA VOJVODSKEM STOLU
Analysis and interpretation of the inscriptions on the Ducal throne

181

Anton Perdih

VENETSKI NAPIS V KAMNIŠKIH ALPAH?
Venetic inscription in Kamnik Alps?

192

Jože J. Rant

SLEDI SLOVANSKEGA JEZIKOVNEGA SUBSTRATA V JEZIKU SODOBNIH LADINCEV
Traces of Slavic linguistic substrate in the language of present-day Ladinian population

195

Pavel Serafimov

SITOVO INSCRIPTION
Napis iz Sitovega

196

Vojislav P. Nikčević

PRAIZVOR, PROTOTIP I PRAISKON IZGOVORA SLOV(J)ENSKOG JATA (?)
Ancient source, prototype and original articulation of the Slavonic sound jat (?)

203

Marco Silvestri, Giancarlo Tomezzoli

3D FACIAL RECONSTRUCTION FROM AN ANCIENT SKULL OF A FEMALE SUBJECT FROM OBERKASSEL BEI BONN (GERMANY)
3D rekonstrukcija obraza starodavne ženske lobanje z Oberkassla pri Bonnu

223

Marco Silvestri, Giancarlo Tomezzoli

3D AVERAGE FACIAL RECONSTRUCTION OF ADULT FEMALE SKULLS FROM THE NECROPOLIS AT THE CASTLE OF PTUJ (SLOVENIA)
3D rekonstrukcija povprečnega obraza lobanj odraslih žensk z grobišča ptujskega gradu

230

Rudi Koncilija

SLOVENCI – PRAPREBIVALCI V SRCU EVROPEThe Slovenes - the ancient inhabitants in the heart of Europe

237

  ZAKLJUČKI

250

  CONCLUSION

252

 
           
           
     

Korenine

   
           
           
           
     

   
   

KORENINE SLOVENSKEGA NARODA

ZBORNIK
tretje mednarodne konference
STAROSELCI V EVROPI
Ljubljana, 10. - 11. junija 2005

Št. 4
(200
5)

ORIGIN OF THE SLOVENES

PROCEEDINGS
of the Third International Topical Conference
ANCIENT SETTLERS OF EUROPE
Ljubljana, June 10th - 11th 2005

 
           
           
           
           
   

Prispevki v PDF

Zbornik 4

Contributions in PDF

 
           
           
           
   

Kazalo

 

Contents

 
           
   

Avtorji / Authors

Prispevki / Contriburions

Str./Pg.

 

Predgovor / Foreword

5

Duša Krnel-Umek

Meja med Histri in Veneti v opisu iz leta 1775, Povzetek
The Boundary Between Histri and Veneti as Described in 1775 AD, Abstract

7

Jože Škulj

Etruscans, Veneti and Slovenes: A Genetic Perspective, Povzetek
Etruščani, Veneti in Slovenci: genetski vidik, Abstract

20

Vinko Vodopivec

Izum kolesa gibalo napredka, Povzetek
The Invention of the Wheel as the Impetus to Progress, Abstract

31

Ivan Tomažič

Imena pričajo, Povzetek
The Names Testify, Abstract

51

Vojislav P. Nikčević

Jat (?) u slovenskom i ostalijem slovjenskim jezicima kao razlikovni elemenat u svjetlosti istorizma, monogeneze i poligeneze, Povzetek
Yat (?) in Slovenian and Other Slavic Languages as the Distinguishing Element in View of Historicism, Monogenism and Polygenism, Abstract

56

Marco Silvestri, Giancarlo Tomezzoli

Linguistic Computational Analysis to Measure the Distances Between Ancient Venetic, Latin and Slovenian Languages, Povzetek
Jezikoslovna računalniška analiza meri medsebojne oddaljenosti med nekdanjim venetskim, latinskim in slovenskim jezikom, Abstract

77

Vinko Vodopivec

Primerjava sodobnih evropskih, indoevropskih in nekaterih starih jezikov, Povzetek
Comparison of Modern European, Indo-European, and Some Ancient Languages, Abstract

86

Anthony Ambrozic

The "Warrior" Stele from Lemnos, Povzetek
"Vojščakova" stela z Lemnosa, Abstract

107

Vinko Vodopivec

Študija prečrkovanj in branj najstarejšega venetskega napisa, Povzetek
A Study of Transcriptions and Readings of the Oldest Venetic Inscription, Abstract

121

Valerij A. Čudinov

Five Inscriptions on Bronze Tools. Are They Venetic?, Povzetek
Pet napisov na bronastih predmetih. Ali so venetski?, Abstract

131

Odyssey Belchevsky

A New Look at Classical Mythology with the Help of Slavonic and Macedonian Vocabularies, Povzet.
Nov pogled na klasično mitologijo ob uporabi slovanskega in makedonskega besedišča, Abstract

135

Odyssey Belchevsky

A Study of the Origins, Connections and Meanings of the Indo-European Words reeka, ree, rea, river in Language and Mythology, Povzetek
Izvori, povezave in pomeni indoevropskih besed reeka, ree, rea, reka v jeziku in mitologiji, Abstract

145

Marco Silvestri, Giancarlo Tomezzoli

3D Facial Reconstruction from a Skull of a Male Subject of the Neolithic Square Mouth Pottery Culture of Quinzano (Verona, Italy), Povzetek
3D rekonstrukcija obraza lobanje moškega pripadnika neolitske kulture "posod s kvadratnim ustjem" iz Quinzana (Verona, IT), Abstract

159

Lucijan Vuga

Karel Oštir v luči teorije kontinuitete, Povzetek
Slovenian Linguist Karel Oštir in Light of the Theory of Continuity, Abstract

165

Jože Rant

Onomastika rimskega Norika in sledovi noriških imen v današnjem slovenskem prostoru in sosedstvu, Povzetek
Onomastics of the Roman Noricum and Traces of Norican Names in the Contemporary Slovenia and Neighbouring Countries, Abstract

167

France Megušar

Keltske sledi na Slovenskem: krajevna imena, Povzetek
Traces of Ancient Celts in Slovenia: Place – Names, Abstract

169

Andrej Rant

Sorodnosti med starobritanskimi in slovenskimi paleo-etničnimi značilnostmi, Povzetek
On the Affiliation Between the Old British and Slovenian Paleo-Ethnic Characteristics, Abstract

171

Jože Rant

Istoizvorne Swadesheve besede indo-evropskih jezikov v bazi I. Dyen in primer uporabe v filogenetični lingvistiki, Povzetek
Cognate Swadesh Words of Indo-European Languages in the Data Base of I. Dyen, and an Example of Linguistic Philogenetics, Abstract

173

Vinko Vodopivec

Primerjava branj retijskega napisa na meču iz Verone - popravki, Povzetek
Comparison of Readings of a Rhaetian Inscription on the Sword of Verona - Corrections, Abstract

175

 

Zaključki / Conclusion

177

 
           
           
     

Korenine

   
           
           
           
     

   
   

KORENINE SLOVENSKEGA NARODA

ZBORNIK
Mednarodnega posveta
SLEDOVI EVROPSKE PRETEKLOSTI
Ljubljana, 10. - 11. oktobra 2003

Št. 3
(2003)

ORIGIN OF THE SLOVENES

PROCEEDINGS
International workshop
TRACES OF EUROPEAN PAST
Ljubljana, October 10th - 11th 200
3

 
           
           
           
           
   

Prispevki v PDF

Zbornik 3

Contributions in PDF

 
           
           
           
   

Kazalo

 

Contents

 
           
   

Avtorji / Authors

Prispevki / Contriburions

Str./Pg.

 

Predgovor / Foreword

5

A. Arko

Pismo udeležencem / Letter to the participants

6

Lucijan Vuga

Giacomo Devoto – Veneti v Panoniji, Povzetek
Giacomo Devoto – Veneti in Pannonia, Abstract

11

Vojislav P. Nikčević

Kritika monogenetskoga (monocentričnoga) etničkoga i jezičkoga pristupa (Fran Ramovš kao mladogramatičar), Povzetek
Criticism of a monogenetic (monocentric) ethnic and linguistic approach (Linguist Fran Ramovš as neo-grammarian), Abstract

24

J. Škulj, J.C. Sharda, S. Sonina, Petr Jandáček

Linguistic and genetic correspondences between Slavs and Indians (Indo-Aryans) provide insights into their pre-history, Abstract
Jezikovne in genetske sorodnosti med Slovani in Indijci (Indo-Arijci) dajejo vpogled v njihovo prazgodovino, Povzetek

43

Petr Jandáček

Base ten counting as the extension of the archetypical base five system of Basques and Slavs, Abstract
Štetje na desetiški osnovi kot podaljšek štetja na petiški osnovi pri Baskih in Slovanih,
Povzetek

74

Lucijan Vuga

Ladinci – poslovenjeni Italidi, Povzetek
Ladini - slovenized Italides, Abstract

85

Vojislav P. Nikčević

Veneti u jednoj etnološkoj interpretaciji, Povzetek
An ethnological interpretation of the Veneti, Abstract

106

Valerij A. Čudinov

Runica and the alphabet writing, Abstract
Runica in črkovne pisave, Povzetek

115

A. Ambrozic, G. Tomezzoli

The "Tavola da Este" inscription, Abstract
Napis "Tavola da Este", Povzetek

132

G. Tomezzoli, Ivan Tomažič

The inscription Pauli No. 39, Abstract
Napis Pauli No. 39, Povzetek

147

Vinko Vodopivec

Primerjava branj retijskega napisa na meču iz Verone, Povzetek
Comparison of readings of a Rhaetian inscription on the Sword of Verona, Abstract

158

Valerij A. Čudinov

The Slavic tribes on the St. Eusebius Map, Abstract
Slovanska plemena na zemljevidu sv. Evzebija, Povzetek

166

Vinko Vodopivec

Prevodi napisa Pauli št. 39
Translations of the inscription Pauli No. 39

176

Leopold Sever

Verovanje starih Lobjancev, Povzetek
Religion of ancient Lobjanci, Abstract

181

Bogdan Krištofer Meško

Praglobalnost? Poskus osvetlitve slovenske etnogeneze s primerjalnim jezikoslovjem in bajeslovjem, Povzetek
Prehistoric globality? An Attempt to Clarify Slovenian Ethnogenesis Through Comparative Linguistics and Mythology, Abstract

198

Dimitrij Kebe

Zemljevidi antične Galije, Povzetek
Maps of antique Gallia
, Abstract

200

Vinko Vodopivec

Korenine zahodnih in južnih Slovanov, Povzetek
The Roots of the West and South Slavs, Abstract

203

 
           
           
     

Korenine

   
           
           
           
     

   
   

KORENINE SLOVENSKEGA NARODA

ZBORNIK
posveta
PRAPREBIVALSTVO
NA TLEH SREDNJE EVROPE
Ljubljana, 28. septembra 2002

Št. 2
(200
2)

ORIGIN OF THE SLOVENES

PROCEEDINGS
of the Conference
ANCIENT SETTLERS
OF CENTRAL EUROPE
Ljubljana, September 28th 200
2

 
           
           
           
           
   

Prispevki v PDF

Zbornik 2

Contributions in PDF

 
           
           
           
   

Kazalo

 

Contents

 
           
   

Avtorji / Authors

Prispevki / Contriburions

Str./Pg.

 

Predgovor / Preface

7

Ivan Tomažič

Slovanski sledovi v predindoevropskem obdobju, Povzetek
Slavic traces in the Pre-Indo-European era,
Povzetek / Abstract

11

Petr Jandaček

Equipment of Ötzi in Basque and Slavic
Ötzijeva oprema po baskovsko in po slovansko

17

Jožica Gerden

Prvobitnost Venetov Srednje Evrope, Povzetek
Autochtonism of the Slavs (Wends),
Abstract

21

Jože Škulj

Genetske raziskave in njihov pomen za preučevanje Venetov, Povzetek
The importance of genetic research for the study of Veneti,
Abstract

31

Anton Perdih

Vplivi zadnje poledenitve na praprebivalstvo Evrope, Povzetek
The influence of the Last Glacial on the inhabitants of Europe,
Abstract

41

Vinko Vodopivec

Primerjava branj pyrgijskih zlatih ploščic, Povzetek
Comparison of readings of Golden Plates of Pyrgi

 51

Giancarlo Tomezzoli,

Valerij A. Čudinov

The “Spada di Verona”, Povzetek
"Veronski meč", Abstract

65

 

Zaključek / Conclusions

75

 
           
           
     

Korenine

   
           
           
           
     

   
   

KORENINE SLOVENSKEGA NARODA

ZBORNIK
prve mednarodne konference
VENETI V ETNOGENEZI
SREDNJEEVROPSKEGA PREBIVALSTVA
Ljubljana, 17. - 18. septembra 2001

Št. 1
(200
1)

ORIGIN OF THE SLOVENES

PROCEEDINGS
of the First International Topical Conference
THE VENETI WITHIN THE ETHNOGENESIS
OF THE CENTRAL-EUROPEAN POPULATION
Ljubljana, June 17th - 18th 200
1

 
           
           
           
           
   

Prispevki v PDF

Zbornik 1

Contributions in PDF

 
           
           
           
   

Kazalo

 

Contents

 
           
   

Avtorji / Authors

Prispevki / Contriburions

Str./Pg.

 

Kazalo / Contents

3

  Predgovor / Preface

7

  Oživitev zanimanja za izvor Slovencev
Revival of interest for the origin of Slovenes

9

Ivan Tomažič

Veneti so začetek slovenskega naroda, Abstract
Veneti are the beginning of the Slovenes

13

Lucijan Vuga

Sodobna teorija kontinuitete – Baltiški, Jadranski in Paflagonski Veneti
The contemporary theory of continuity - the Baltic, Adriatic, and Paphlagonian Veneti,
Abstract

24

Pavel V. Tulajev

Veneti predniki Slovanov / Veneti: Slav's ancestors

35

Stjepan Pantelić

Veneti so bili na Koroškem avtohtoni, Povzetek
The Veneti were autochthonous in Carinthia, Zusammenf.

38

Charles Bryant-Abraham

Izboljšave in usmeritve venetskih proučevanj
Refinements and future directions in Venetic scholarship

48

Ivan Gorenc

Pričevanje cesarja Julijana o naseljenosti Venetov okoli Ogleja še v IV. stoletju našega štetja, Povzetek
Reports of the emperor Julian on Veneti settlements in the region of Aquilea as late as the 4th century AD,
Abstract

60

Radivoje Pešić, Vesna Pešić

Napisi iz Vinče, Povzetek
The Vincha script

66

Milan V. Smolej

Veneti, Skandinavija in Rusija - nekaj opažanj, Povzetek
Veneti, Scandinavia, Russia – some observations

71

Aleksandar Donski

Ali so imeli predniki Makedoncev skupen izvor z Veneti?, Povzetek
Ancient Macedonians: did they have a common origin with the Veneti?

77

Jože Rant

Veneti kot tema iskanja in pregledovanja znanstvene literature
The Veneti theme in scientific literature

94

Janez Orešnik

O primerjalni metodi v jezikoslovju
The linguistic comparative method,
Abstract

109

Joseph Skulj, Jagdish C. Sharda

Sorodnost med indo-arijskimi in slovanskimi jeziki, Povzetek
Indo-Aryan and Slavic affinities, Abstract

112

Vojislav P. Nikčević

Nova spoznanja o Venetih kot prednikih Slovencev /
New supplements about the Veneti, the ancestors of the Slovenes

122

Anthony Ambrozic

Etimološka vzporednost v napisih, plemenskih imenih, krajevnih in rečnih imenih ter besedotvornih sestavljankah antične Galije
Etymological parallelism in inscriptions, tribal names, toponyms, hydronyms, and word compounding from ancient Gaul,
Abstract

131

Tomaž Grohar

Sledovi slovenščine v Franciji / The traces of Slovenian in France

150

Petr Jandaček, Lojze Arko

Jezikovne povezave med Baski in Slovani (Veneti) v davnini, Povzetek
Linguistic connections between Basques and Slavs (Veneti) in antiquity

151

Vinko Vodopivec

Atestinske tablice verski in jezikovni pomniki naših prednikov
Atestine tablets, the religious and language reminder of our ancestors,
Abstract

167

Giancarlo Tomezzoli

O dveh magre-retijskih napisih v naravoslovnem muzeju v Veroni, Povzetek
About two Magre-Rhaetic inscriptions in the Civic Natural History Museum in Verona

182

 Andrej Rant

Pismenstvo v jugovzhodnih Alpah v prazgodovini
Knowledge of writing in the area of Southeastern Alps in prehistoric time

188

Janez Bizjak

Prispevek k razpravi o etnogenezi prebivalstva v Alpah
On the ethnogenesis of the populationin Alps

196

Boštjan Kiauta

Omenjanje kače v ljudskih izrazih za kačjega pastirja in vzorec pojavljanja
Snake associations in the European »dragonfly« folk appelations: distributional pattern,
Abstract

199

Štefan Babič

Neprekinjenost krščanstva v Sloveniji
The continuity of Christianity in Slovenia,
Abstract

201

Dimitrij Kebe

Kje je bilo japodsko mesto "Metullum"?
Yapodic city of Metullum,
Abstract

205

Anton Škerbinc

Angleška izdaja knjige "Veneti"
The English edition of the book "Veneti",
Abstract

208

Giancarlo Tomezzoli

Zbirka Venetic archive, Povzetek
Venetic Archive

214

Andrej Lenarčič

Plečnik in Veneti, Povzetek
Plečnik and Veneti

217

Eric Tomas

Sledovi Venetov v pričevanju Jakoba Lorberja
Traces of the Veneti in the testimony of Jacob Lorber

224

Jožica Gerden

Veneti v Avstraliji
The Wends in Australia,
Abstract

227

 Andrej Rant

Interdisciplinarni projekt: ustanovitev Inštituta za proučevanje etnogeneze Slovencev (IPES) / Interdisciplinary project: Foundation of the Institute for the Ethnogenesis of the Slovenes

233

 

Zaključek / Conclusions

237

 
           
           
     

Korenine

   
           
           
           
           
           
           
   

Naročila

PROMIN d. o. o.
Karantanska 20
1230 Domžale

Tel. +386 1 722-07-70
E-pošta: info @ promin si

www.promin.si

 

Orders

PROMIN d. o. o.
Karantanska 20
SI-1230 Domžale

Tel. +386 1 722-07-70
E-pošta: info @ promin si

www.promin.si

 
           
           
           
     

Korenine