Korenine / Origin / Herkunft

©  korenine.si  

Korenine

 

Konferenca

 

Novice

 

Zborniki

 

O nas

 

Povezave

  Podpora   Korenine
  Origin   Conference   News   Proceedings   About us   Links   Donations  

Predgovor

 

Do sredine preteklega tisočletja so v slovanskem svetu nedvoumno vedeli, da so bili njihovi predniki na njihovih ozemljih že od nekdaj. Tedaj pa je v italskem svetu vzniknila misel, da če so Germani, ki so prišli na ozemlja rimskega imperija med "preseljevanjem narodov", živijo zahodno od Slovanov, potem so Slovani morali priti na svoja ozemlja še kasneje. To misel so pograbili germanski oz. germanizirani učenjaki in jo razvijali naprej, do različice o prihodu Slovanov iz pripjatskih močvirij.

Zaslepljeni z napredkom, ki je prihajal iz germanskega (in pogermanjenega) sveta, so slovenski učenjaki to učenje sprejeli in uveljavili. Z redkimi ljudmi nasprotnega mišljenja so kmalu opravili. Po desetletjih miru pa se oglasijo "neki" Tomažič, Šavli in Bor ter postavljajo učene trditve na laž. Ker se dve desetletji po tem dejanju stvari še niso pojasnile in ker bi Slovenci vendarle radi vedeli, kako je bilo v resnici z našimi predniki, smo pri Slovenski konferenci Svetovnega slovenskega kongresa organizirali v okviru projekta "Korenine slovenskega naroda" posvetovanje Veneti v etnogenezi srednjeevropskega prebivalstva. Namen posvetovanja je bil, zbrati čim več podatkov o naši preteklosti do "preseljevanja narodov", čim več dejstev in argumentov za eno ali drugo trditev, da bi se po njihovi primerjavi prej ali slej ugotovilo, kako je najverjetneje bilo. Del svojih zastavljenih ciljev je posvetovanje doseglo in v tem nalogo uspešno opravilo. Dosežki so predstavljeni v prispevkih, zbranih v tem Zborniku.

Prispevki v tem zborniku so ali v slovenščini ali v angleščini, kakor so izbrali avtorji, in večina ima povzetek v drugem jeziku.