Korenine / Origin / Herkunft

©  korenine.si  

Korenine

 

Konferenca

 

Novice

 

Zborniki

 

O nas

 

Povezave

  Podpora   Korenine
  Origin   Conference   News   Proceedings   About us   Links   Donations  

PREDGOVOR

 

Po konferencah septembra 2001 in 2002 ter maja in oktobra 2003, smo imeli v okviru projekta Korenine slovenskega naroda konferenco tudi junija 2005 in sicer pod naslovom "Staroselci v Evropi".

Namen konference je bil, zbrati čim več podatkov o naši preteklosti do "preseljevanja narodov", to je čim več dejstev in argumentov, ki govorijo bodisi za to, da so se naši predniki takrat priselili, bodisi za to, da so živeli na sedanjih in okoliških ozemljih že od prej. Pričakujemo namreč, da bi se po njihovi primerjavi prej ali slej ugotovilo, kako je najverjetneje bilo.

Predvideli smo naslednje glavne teme in nekaj podtem:

Arheološke sledi

Predindoevropski razvoj v  Evropi

Indoevropski razvoj do kulture žarnih grobišč

Kultura žarnih grobišč, njen nastanek, razvoj in njene razsežnosti

Nadaljnji razvoj do leta 700 po Kr.

Jezikovne sledi

Napisi v jezikih  staroselcev 

Jezikovni zaklad  staroselcev

Slovansko zveneči in pojmovno ustrezni toponimi

Druge jezikovne sledi

Zgodovinske, kulturne, etnološke in genetske sledi

Pisni viri

Pripovedno ustno izročilo - ljudske pesmi, bajke, legende

Verovanja, narodni običaji in drugo

Genetske sledi

Druge sledi

 

Del svojih zastavljenih ciljev je posvetovanje doseglo in v tem nalogo uspešno opravilo. Dosežki so predstavljeni v prispevkih, zbranih v tem Zborniku. Jezik prispevkov je po izbiri avtorjev. Povzetki so v angleškem in slovenskem jeziku.

 

Korenine
 

 

FOREWORD

Following the conferences of September 2001 and 2002, June and October 2003 - as a part of the long-term project The Origins of Slovenes - there was also a conference in June 2005 titled "Ancient Settlers of Europe".

 

The aim of the latest conference was to collect as many facts, pieces of evidence, and arguments as possible about our distant past up to the period of the great migrations of peoples, which could speak either in favour of the assumption that the ancestors of Slovenes immigrated as a part of those migrations, or that they lived in their present territories long before.

In this way the resulting confrontation of evidence, arguments and comparison of facts should reveal the most probable objective truth about our distant past.

We have foreseen the following main topics and sub-topics:

Archaeological traces:

Pre-Indo-European developments in Europe

Indo-European development up to the Urnfield culture

Urnfield culture, its beginnings, evolution and extension

Subsequent evolution up to the year 700 AD

Linguistic traces

Inscriptions in the languages of ancient peoples

Linguistic thesaurus of ancient peoples

Slavic-like toponyms compared in sound and meaning to Slovenian

Other linguistic traces

Historical, cultural, ethnological and genetic traces

Documents and other written sources

Narrative oral transmission, folk songs, myths, legends

National traditions, customs and others

Genetic traces

Other traces

 

Pursuing this goal, the conference partially succeeded and its outcome is offered in the present Proceedings. The authors chose the language of their contributions themselves. The abstracts are in English as well as in Slovenian.

Korenine