Korenine / Origin / Herkunft

©  korenine.si  

Korenine

 

Konferenca

 

Novice

 

Zborniki

 

O nas

 

Povezave

  Podpora   Korenine
  Origin   Conference   News   Proceedings   About us   Links   Donations  

Predgovor

 

Ko znanstvenik dobi utemeljeno, a negativno oceno svojih raziskav,

večinoma ponovno presodi svoje delo,

poišče napake in jih preneha objavljati, dokler ne najde sprejemljivih rešitev.

So tudi nekateri, ki nikdar ne priznajo svojih napak,

zlorabljajo svoj vplivni položaj in nadaljujejo v svojih zmotah.

Nekateri gredo celo tako daleč, da pišejo sramotilne spise o svojih kritikih ...

 

Foreword

 

When a scientist receives substantianted, but negative appraisals of his research,

he will in most cases reexamine it,

identify the errors, and stop promoting it until he has found acceptable solutions.

But there are also a few who will never admit any error.

Instead, they will take advantage of their influential position and continue in their waywardness.

Some will go even as far as writing derisive or abusive articles against their critics ...