Korenine / Origin / Herkunft

©  korenine.si  

Korenine

 

Konferenca

 

Novice

 

Zborniki

 

O nas

 

Povezave

  Podpora   Korenine
  Origin   Conference   News   Proceedings   About us   Links   Donations  

A STUDY OF THE ORIGINS, CONNECTIONS AND MEANINGS OF THE INDO-EUROPEAN WORDS REEKA, REE, REA (RIVER) IN LANGUAGE AND MYTHOLOGY

 

Odyssey Belchevsky,

67 Rainier Sq. Toronto, Canada M1T 3A1

 

           

 

PRIMERJAVA BRANJ RETIJSKEGA NAPISA NA MEČU IZ VERONE - POPRAVKI

Vinko Vodopivec

Pot na Drenikov vrh 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

 

Abstract

Comparison of Readings of the Rhaetian Inscription on the Sword of Verona: Corrections

In the published comparison of translations of the Rhaetian inscription on the "Sword of Verona" there exist some errors, which are corrected in the present paper. The corrections improve the position of transliteration and translation made by A. Ambrozic.

 

Pri objavljeni primerjavi branj retijskega napisa na meču iz Verone [1], me je gospod A. Ambrožič opozoril na napake pri uporabi njegovih prečrkovanj in branj iz njegove knjige [2]. Za opozorilo se g. A. Ambrožiču iskreno zahvaljujem in se mu istočasno opravičujem za sicer nehotene, a pomembne napake, ki sem jih zagrešil pri obravnavi njegovega besedila.

Takoj sem pazljivo pregledal vse primerjave: prečrkovanje, branje in prevod ter upošteval vse možne popravke in popravil tudi statistične izide:

Prečrkovanje se zaradi pomotoma zamenjanih črk »ei – pravilno ie« izboljša glede na drugače pisane črke iz 11 na 9 ali iz 26,8% na 22,5% in se iz sedmega premakne na šesto mesto.

 

6.         vaniniuvikuremieshiišvasubakhikbelisines                    (9,        4)

 

Število prepoznanih črk v prevodu se poveča od 8 na 13 ali od 19,5% na 32,5% in se iz četrtega mesta pomakne na tretje mesto. Število prepoznanih besed v prevodu pa se iz 5 poveča na 7 ali iz 38,5% na 53,8% in se iz četrtega mesta pomakne na tretje mesto.

 

A.:          VAN             INI  UVIK  UREMIES  HI  IIŠ  VAS  U  BAKHI    K  BELISI  NES                      (12)

                heavenward and always turning, (may you) take all food in offering to (god) Veles

                (v)nebesa       in   večno      vrteč se        jed      vso   v  darovanje  k   Velesu   nesi                         (13, 7)

 

Po primerjavi ostalih predlogov sem delno popravil tudi predlog V. A. Čudinova za dodatni dve prepoznani črki in dodatno prepoznano besedo v besedici prevoda »niso«, kar pa ne vpliva na razvrstitev njegovih in drugih obravnavanih prevodov.

Tudi v tč. 3.4 Podrobnosti prevodov je napaka, saj je pri besedah »uremies« in h? jiš« napačno zapisano, da ne gre za slovansko poreklo, moralo pa bi pisati, da gre za besede, ki v prevodu niso prepoznane glede na zapisano besedilo.

Zaradi popravkov prikazujem tudi celoten pregled prepoznanih črk in prepoznanih besed:

 

____ _________________prepoznane črke          prepoznane besede

Tomezzoli                                  2/42 =   4,8 %             5/13 =  38,5 %

Čudinov                                  10/40 = 25,0 %             6/12 =  50,0 %

Ambrožič                                13/40 = 32,5 %             7/13 =  53,8 %

Perdih                                     30/43 = 69,8 %           10/11 =  90,9 %

Vodopivec                              30/41 = 73,2 %           10/11 =  90,9 %

 

Strinjam se z g. Ambrožičem tudi glede tako imenovanega "meča iz Verone", ki je verjetno predvsem okrasni meč, kar sem poudaril tudi v članku pod točko 3. Analiza. "Meč iz Verone" pa ima nedvomno obliko meča in temu primerna je tudi vsebina.

Glede prednosti statistične ali jezikovne primerjave podajam naslednje stališče: Pri statističnih primerjavah »deležev prepoznanih črk in besed« in jezikovnih primerjavah »jezikovno že preverjenih besed« je treba poudariti, da gre za dve ločeni področji, ki temeljita na različni primerjavi tekstov, besed ali črk. Statistična in jezikovna primerjava sta tako različni, da ju ni možno primerjati na neki splošni ravni. Vsaka primerjava tako statistična kot jezikovna ima svoje pomanjkljivosti, zato je najboljši pokazatelj v obeh primerih ravno v primerjavah z drugimi metodami ter z drugimi teksti, predlogi in prevodi. Tako kot sem prikazal deleže prepoznanih črk in deleže prepoznanih besed v prevodih, tako bi lahko jezikoslovec prikazal deleže jezikovnega ujemanja po posameznih značilnostih primerjanih črk, besed ali tekstov.

Napake pri znanstvenem delu nikdar niso zaželene, so pa vsakdanji delovni spremljevalec, zato so potrebne ustrezne razprave, pripombe in drugačna mnenja na objavljena dela. Popravki znanstvenih del in ugotovitev so zato vedno potrebni, če se pokaže na napake, drugačne možnosti ali na boljše rešitve.

 

Vira

  1. V Vodopivec, Primerjava branj retijskega napisa na meču iz Verone, Zbornik mednarodnega posveta Sledovi evropske preteklosti, Jutro, Ljubljana 2004, 158-165
  2. A Ambrozic, Gordian Knot Unbound, Cytera Press, Toronto 2002, 110-117

 

Povzetek

Pri objavljeni primerjavi branj retijskega napisa na "meču iz Verone" me je A. Ambrožič opozoril na napake pri uporabi njegovih prečrkovanj in branj. Za opozorilo se mu zahvaljujem in opravičujem za pomembne napake, ki sem jih zagrešil pri obravnavi njegovega teksta. Po odpravi teh napak se izboljša ocena njegovega prečrkovanja in prevoda.

Korenine