Korenine / Origin / Herkunft

©  korenine.si  

Korenine

 

Konferenca

 

Novice

 

Zborniki

 

O nas

 

Povezave

  Podpora   Korenine
  Origin   Conference   News   Proceedings   About us   Links   Donations  

ZEMLJEVIDI ANTIČNE GALIJE

Dimitrij Kebe

Brodarjev trg 15, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

 

Abstract
Maps of Antique Gallia

A survey of maps related to antique Gallia, the Veneti and other ancient populations of Europe are presented. The maps show us the situation in the time of Julius Caesar and up to the present.

 

Geografski prikaz in pregled starih zemljevidov [1-7;8], ki se nanašajo na Venete in druge staroselce Evrope. Zemljevidi prikazujejo stanje v času Julija Cezarja in vse do danes. Posebej bom izpostavil skico-zemljevid Cezarjeve bitke z Veneti, ki je bila objavljena v knjigi DE BELLO GALLICO [7].

Rimljanska bitka proti Venetom je potekala leta 56 p.n.št. pri morskem zalivu, ki ga še danes v Franciji pišejo »MORBIHAN«. Ime tega zaliva je razumljivo še danes vsakemu Slovencu, saj nam beseda »MOR« pomeni morje, beseda »BIHAN« pa, če upoštevam betatizem, to je, da je črka »B« prvotni V; »VIHAN«. Tako dobimo razumljivo ime, »MORJE UVIHANO«. Danes bi ta zaliv imenovali obkroženo morje, ker tako tudi izgleda. Omenil bom še področje Vinodola (Hrvaška) pri Reki, ki še danes govori »BIHAN« za stvar, ki je zavihana. Naj omenim še dve armoriški (Bretonija v Franciji) besedi in sicer »Morbran«, ki se še danes uporablja v bretonščini, in ime za deželo Venetov v času Julija Cezarja, to je »Aremorica« (Are je zemlja, mor je morje). Iz zgoraj opisanega je razvidno, da so armoriški Veneti govorili slovenetski jezik, saj pomenijo besede: MORBIHAN - morje uvihano, MORBRAN - morski vran‑krokar, in AREMORICA- zemlja morska oz. primorska.

Armoriški Veneti torej niso bili Galci, saj tudi sam Cezar pravi, da presegajo vsa galska plemena v mornarstvu. Ker so Galci tudi prebivali ob morju, bi tako tudi oni morali biti dobri v pomorstvu, vendar to niso bili. Sklep je, da so Veneti različen rod od Galcev [9,10].

Noričani so tudi slovenetski rod, saj naseljujejo večino alpskega prostora v tistem času, ki danes obsega današnjo Gorenjsko in v sosednji Avstriji Koroško do Solnograškega pogorja. Znano je, da so v Noriku kovali svoj denar. Zato njihovi legendarni knezi [9] na noriških novcih nosijo napise, ki jih je še danes mogoče razumeti. Ta imena so: ADNAMATI- pomeni »ENA MATI« (v več slovenskih narečjih zaradi akanja pomeni beseda ADNA "ena"); ATTA- pomeni oče; SVICCA- SVIČA ali SVIKA pomeni v staroslovenetščini dostojanstvenika oz. kraj, kjer so bila v starih časih zbirališča, na katerih so odločali o obrambi domovine [12].

 

Viri

A. Zemljevidi:

 1. Meyers, Historischer Handatlas, Bibliographisches Institut, Leipzig und Wien 1911: št.1 Herodot.

 2. Hermann Rheinhard, Julii Caeisaris Commentari de Bello Gallico, Verlag von P.Neff, Stuttgart 1886, notranja stran platnice.

 3. W.Putzgers, Historischer Schulatlas, A.Pichlers, Witwe&Sohn, Wien 1918.

 4. P.W.Schubert, W.Schmidt, Historijski geografski školski atlas starog veka, Zagreb St.Kugli.

 5. Gerard Mercator, Tabulae geographicae Cl.Ptolemaei Coloniae Agrippinae 1578

 6. S.Munster Cosmographia 1584 NUK Ljubljana.

 7. Zemljevid bitke z Veneti: H.Rheinhard Julii Caesaris Commentari de Bello Gallico Verlag von P.Neff, Stuttgart 1886 str.56.

 8. Današnji zemljevid Francije, avtoatlas.

 

B. Ostalo

 9. Cezar, Bell. Gall. III 8.; Cezar, Galska vojna, Založba obzorja Maribor 1999;

10. Davorin Trstenjak Letopis matice slovenske Ljubljana 1875 str. 138, 146. Glej tudi: D. Trstenjak LMS 1874 str.157, 159, 166, 168, LMS 1876 str. 18, 78

11. Peter Kos, Keltski novci Slovenije, ČGP Delo Ljubljana 1977 str. 19

12. D. Trstenjak LMS 1869 str.33-34

 

Povzetek

Geografski prikaz in pregled starih zemljevidov, ki se nanašajo na Venete in staroselce Evrope. Zemljevidi prikazujejo stanje v času Julija Cezarja in vse do danes.