Korenine / Origin / Herkunft

©  korenine.si  

Korenine

 

Konferenca

 

Novice

 

Zborniki

 

O nas

 

Povezave

  Podpora   Korenine
  Origin   Conference   News   Proceedings   About us   Links   Donations  

PISMO UDELEŽENCEM

Zelo sem si želel udeležiti se te oktobrske konference v Ljubljani, posvečene vprašanju izvora Slovencev. Na žalost mi je bolezen to zopet preprečila. Rad vi vam povedal nekaj misli, ki kažejo, da bo potreben dolgotrajen trud, preden bodo začeli sprejemati to, kar je očitno objektivnim mislecem - namreč da je teorija o preseljevanju Slovanov nesmiselna in da nekatere stvari, ki so jih podali Šavli, Bor in Tomažič, neizpodbitno držijo.

Rad bi vam pokazal presenetljivo podobnost tega spora s sporom, v katerem sem sam soudeležen na področju fizike trdne snovi.

Zgodilo se je namreč, da sem s kolegi po boljši pripravi vzorcev in z boljšimi merilnimi metodami ugotovil, da zelo upoštevana teorija (teorija SIM, ki so jo razvili nič manj kot trije Nobelovi nagrajenci) enostavno ne razloži dejstev. Rezultate smo objavili z nesrečno ugotovitvijo, da "so vsi prejšnji prispevki, ki podpirajo to teorijo, napačni". Ta "udarec v obraz" ni spremenil njihovega mišljenja, temveč je povzročil le, da se novemu pogledu še bolj trdno upirajo. Odgovor uveljavljenih fizikov na naše ugotovitve je bil torej prav tak kot odgovor uveljavljenih jezikoslovcev in zgodovinarjev na Venetsko teorijo. Namesto da bi odgovorili na naša vprašanja in odpravili neskladnosti v teoriji, se niso ozirali na naša vprašanja, pač pa so napadali naše metode in našo pamet, tako kot so uveljavljeni jezikoslovci sposobni napadati jih in dvomiti v pamet Šavlija, Tomažiča in Bora.

V fiziki je za razliko od zgodovine mogoče preverjati teorijo z meritvami. Ko so začeli številni raziskovalci dobivati enake rezultate kot mi, so se uveljavljeni fiziki nenavadno odzvali.  Niso priznali, da imamo prav. Namesto tega so krpali svojo teorijo tako dolgo, da ni bila več podobna prvotni in nato trdili, da so to govorili že ves čas. Konec koncev, trije Nobelovi nagrajenci se ne morejo motiti. Prispevke so objavljali le tistim, ki so trdili, da se njihovi rezultati skladajo s pogledi uveljavljenih. Nekateri od teh prispevkov so naravnost smešni.

S tem hočem povedati, da ne smemo obupati zaradi neprestane nepripravljenosti jezikoslovcev, da bi sprejeli Venetsko teorijo. To je naravni odziv, ko nekomu pokažeš dokaz, da je bil ves čas v zmoti. Škoda, da ni mogoče, tako kot to je mogoče v fiziki, narediti poskusov, s katerimi bi preverili Venetsko teorijo, ker bo zaradi tega trajalo precej bolj dolgo, preden bo končno sprejeta.

To sem se naučil na težaven način v fiziki. Koristno bi bilo to uporabiti tudi pri zgodovini.

dr. Lojze Arko

E-pošta: ajarko@comcast.net


Korenine

Letter to the participants

 I had very much wanted to attend the up-coming conference in Ljubljana this October, regarding the question of the origin of Slavic people. Unfortunately, health (or lack thereof) will once again prevent me from attending. I would, however, like to share some thoughts with all of you which indicate that it will be a long haul indeed before the world begins to accept that which is overwhelmingly obvious to the objective thinkers - namely that the migration theory of the Slavic people makes no sense and that Šavli, Bor and Tomažič make some very valid points.

I would share with you the amazing similarities of this controversy to one in which I was involved regarding a question in condensed matter physics.

It occurred that, with better sample preparation and better measurement techniques, my colleagues and I found that a very well accepted theory (the so-called SIM theory, developed by no less than three Nobel Laureates) simply did not explain the facts. We published our results with the unfortunate statement that "all previous papers in support of this theory are in error". This "in your face" statement did not change any minds but only caused a digging in of the heels. The response of the physics community (i.e., the establishment) to our findings was identical to the response by established linguists and historians to the Veneti theory. Rather than responding to our questions and the inconsistencies with the theory, the establishment ignored our questions and attacked instead our methods and intelligence, just as the linguistic establishment is only able to attack and question the intelligence of Šavli, Tomažič, and Bor.

Unlike history, however, it is possible in physics to test the theory by measurement. Surprisingly, the response of the establishment was unexpected. When many researchers began to obtain the same results as ours, the establishment's response was not to say that we were correct. Instead they patched the theory to where it bears no resemblance to the original, and then made the claim that this is what they said all along. After all, three Nobel laureates cannot be wrong. One could only get papers published if they claimed agreement with the establishment. Some such papers verged on the ludicrous.

All this is to say that one should not be disheartened by continued unwillingness by the linguistic establishment to accept the Veneti theory. It is a natural reaction when one is presented with proof that he has been wrong all along. It is unfortunate that we are unable to perform experiments, as in physics, to test this Veneti theory, since, because of this, the acceptance will be that much longer in coming.

I learned this lesson the hard way in physics. It would do well to apply it to history.

Dr. Lojze Arko

E-mail: ajarko@comcast.net

Korenine